Онлайн сургалтын платформ

Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт Малтмал Технологийн Их Сургуулийн оролцож буй CEBEC-ийн төслийн хүрээнд инженерчлэлийн чиглэлээр суралцаж буй, суралцах хүсэлтэй сурагч, оюутан залуус, инженерүүдэд зориулан хөгжүүлж буй инженерчлэл болон байгалийн ухааны чиглэлээр мэдлэг олгох зорилготой сургалтын платформ юм.
Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн сургалт

Дэлгэрэнгүй

Товч мэдээлэл

Сургалтууд

Хамтрагч байгууллагууд