Инженерчлэлийн МАТЛАБ программчлал

Энэхүү сургалт нь инженерчлэлийн мэргэжлийн баклаврын оюутан, магистрант, докторант, инженер, инженер техникийн эжилтнуудад болон бусад бие даан сурахыг хүссэн хүн бүрд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн сургалт

Дэлгэрэнгүй

Товч мэдээлэл

Сургалтууд

Хамтрагч байгууллагууд