• Агуулга
  • Хичээлүүд

Хичээл

Энэхүү хичээлийг судалсанаар:

  • Байхгүй

Шаардлага:

  • Байхгүй

Багш

П.Ариунболор

Цахилгаан, автоматжуулалтын инженерийн профессор
ariunbolor@gmit.edu.mn